Skip to main content
It Kokelhûs

It âldste museum fan Earnewâld

It Kokelhûs

It âldste museum fan Earnewâld

Ynterieur

Hjirûnder de fjouwer fertrekken fan it museum.

Aldheidskeamer

De foarkeamer is noch hielendal yn de styl fan rom 60 jier ferlyn. Sa wennen Jan en Sjut mei harren 9 bern.

De muorren fan de foarkeamer binne hielendal mei tegels bepleistere. Op de noardmuorre is in prachtich tablo oanbrocht. Yn dizze keamer binne twa bedsteden, ien mei in krêbe. De keamer is yn âlde styl hâlden en der binne ferskillende âlde gebrûksfoarwerpen te sjen.