Vogel rechts

Duivelkamer

In de derde kamer staat oud gereedschap uitgestald, zoals dat gebruikt werd door verveners, vissers, rietsnijders en boeren. In de bedsteden vindt u oud wasgerei, oude hoeden (van Sjut) en oude kleertjes (van haar kinderen).

In deze kamer heeft tot 1903 gewoond Cornelis Frederik Helffrich, in de volksmond bekend als "de duvel fan Earnewâld" (de duivel van Earnewâld). Hij was potschipper en kruidenzoeker.